“เคล็ดลับการดึงดูดความสุข” ตามวิถีเรกิญี่ปุ่น

20230808 Gokai Reiki

     ที่ญี่ปุ่นมีแนวคิดของอาจารย์อูซุย ที่อาจารย์ได้เขียนด้วยลายมือตัวเองถึงหลักปฏิบัติที่อาจารย์ได้ยึดถือ เป็นเคล็ดลับของการดึงดูดความสุข และยาอายุวัฒนะรักษาโรคทั้งมวล เรียกว่า เป็นหลักสำคัญ 5 ประการของ หรือว่า โกไค (五戒;Gokai) ค่ะ

หลังจากที่อาจารย์อูซุยได้เข้าถึงพลังเรกิ และ อันชิน ริทสุเม(ความสงบทางจิตวิญญาณ) ก็เริ่มเผยแพร่เรกิ แล้วก็มีเหล่าลูกศิษย์ลูกหามากขึ้น ต่างก็ถามถึงเคล็ดลับที่ทำให้อาจารย์อูซุยมีชีวิตที่มีความสุข เข้าถึงความสงบในจิตใจ อาจารย์อูซุยจึงได้มอบหลักสำคัญ 5 ประการนี้ให้กับทุกคนค่ะ ซึ่งเป็นอักษรภาพเขียนด้วยลายมือของอาจารย์อูซุยเอง ต่อมาก็ได้มีการนำไปทำสำเนา และเผยแพร่กันต่อไป

ช่วงแรก ๆ ที่แอนเรียนเรกิก็ได้เรียนรู้ โกไค ในแบบตะวันตก นั่นก็คือแปลจากภาษาญี่ปุ่น ไปเป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็แปลจากภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทยอีกทีนึง (–“) โดยใจความหลัก ๆ ยังคงเป็นหลักสำคัญที่สามารถนำไปใช้และเข้าใจได้ง่ายค่ะ แต่ก็จะมีบางประโยคที่เราในฐานะที่เป็นคนไทยแปลออกมาแล้วก็รู้สึกงงๆหน่อย ทำให้ความหมายของหลักสำคัญนี้ถูกบิดเบือนไปจากความหมายที่อาจารย์อูซุยตั้งใจจะสื่อสารเล็กน้อย

เมื่อมีโอกาสได้เรียนเรกิญี่ปุ่นดั้งเดิม จึงได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจากอาจารย์ญี่ปุ่น ทำให้ค่อยไขความข้องใจ และได้เข้าใจความหมายที่อาจารย์อูซุยต้องการจะสื่อสารในแบบภาษาญี่ปุ่นจริง ๆ ค่ะ

___________

     ใจความสำคัญของโกไค คือ เคล็ดลับการดึงดูดความสุข และเป็นยาอายุวัฒนะรักษาโรคทั้งมวล

โดยเป็นหลักสำคัญ 5 ประการ และการภาวนาในทุก ๆ เช้าเย็นไปพร้อมกับเรกิค่ะ หลักโกไคนี้เป็นหลักที่อาจารย์อูซุยยึดปฏิบัติตลอดช่วงชีวิตหลังจากที่ท่านได้เข้าถึงพลังเรกิ และ อันชิน ริทสุเม แล้ว และเป็นสิ่งที่เหล่าลูกศิษย์ของอาจารย์ในสายเรกิได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเช่นเดียวกัน

แอนคิดว่า “โกไค” เป็นประโยชน์สำหรับทั้งคนที่ศึกษาเรกิมาแล้ว ที่ต้องรู้จักหลักโกไคนี้แน่นอน และก็ยังเป็นประโยชน์กับคนที่ยังไม่ได้เรียนเรกิด้วย เพราะว่าหลักนี้สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเลยค่ะ ดังนั้นในคำแปลนี้แอนได้รับการถ่ายทอดจากที่ญี่ปุ่นโดยตรงและมีการปรับให้เข้ากับบริบทของคนไทยเล็กน้อย โดยความหมายหลักที่ตั้งใจจะสื่อสารยังครบถ้วนค่ะ

ไปพบเคล็ดลับการดึงดูดความสุข ตามแบบวิถีเรกิญี่ปุ่นกันค่ะ
___________

五戒
(Gokai)
● หลักสำคัญ 5 ประการ ●

招福 の泌法
● เคล็ดลับการดึงดูดความสุข ●

萬病の霊薬
● ยาอายุวัฒนะรักษาโรคทั้งมวล ●

今日大けは
(Kyo dake wa)
● แค่เพียงวันนี้…มีสติอยู่กับปัจจุบัน ●

ประโยคนี้สอนให้เราเห็นความสำคัญของคำว่า “ปัจจุบัน”
ชีวิตบนโลกนี้สั้นนัก ดังนั้นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้บนโลกนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราเอง
อดีตนั้นผ่านไปแล้ว และพรุ่งนี้ก็ยังมาไม่ถึง มีเพียงปัจจุบันขณะที่ดำเนินไปพร้อมกับตัวเราที่อยู่ ณ ตรงนี้
ดังนั้น ปัจจุบันคือชีวิตของเราทั้งหมด
วันนี้เป็นการสะสมของแต่ละช่วงเวลา และวิธีที่เราใช้ชีวิตในแต่ละช่วงเวลาจะเป็นตัวกำหนดชีวิตของเรา หลักนี้สอนให้เราทนุถนอมวันนี้ให้ดีและใช้ชีวิตของเราเอง
“มีสติอยู่กับปัจจุบัน…เป็นหลักสำคัญที่สุดใน…โกไค”

怒るな
(Ikaru na)
● ปราศจากความโกรธ ●

ความโกรธไม่ใช่เพียงแค่ทำร้ายตัวเอง แต่ยังทำร้ายผู้อื่นด้วย
เราไม่ควรปล่อยให้ตัวเองถูกครอบงำด้วยอารมณ์ลบ เพราะมันก่อให้เกิดพลังงานลบด้วยเช่นเดียวกัน คนที่เอาตัวเองเป็นใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีอารมณ์รุนแรง อารมณ์แกว่งขึ้น ๆ ลง ๆ และมักจะมองไม่เห็นในการกระทำของตัวเอง ดังนั้น ยิ่งโกรธมากขึ้น โมโหมากขึ้น เกลียดมากขึ้น อิจฉาริษยามากขึ้น ก็ยิ่งเป็นภัยกับตัวเอง
ดังนั้น เรกิจะคอยช่วยปรับสมดุลทางอารมรณ์และจิตวิญญาณ เปิดใช้งานให้เราเข้าถึงความสงบสุขมากขึ้น

心配すな
(Shinpai suna)
● ปราศจากความกังวล ●

หลังจากที่คุณทำวันนี้ได้ดีที่สุดแล้ว หลังจากนั้นจงปล่อยทุกสิ่งให้เป็นหน้าที่ของจักรวาลและกลับมาทำให้จิตใจของคุณสงบสุข คนส่วนใหญ่มักจมติดอยู่กับอดีตที่ผ่านไปแล้ว กลัวอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ทำให้ไม่สามารถหยุดความสนใจไว้ที่ปัจจุบันได้ แค่เพียงรู้ไว้ว่าจักรวาลได้มอบหมายภารกิจให้กับเราและจักรวาลทำให้เรามีชีวิตอยู่ในวันนี้ ให้คุณเชื่อมั่นและสั่นพ้องไปกับจักรวาล แล้วปล่อยให้ตัวเองหลุดออกจากความวิตกกัลวลและความกระวนกระวายใจทั้งหลาย
คุณจะได้เรียนรู้สิ่งสำคัญของการเชื่อมั่นในจักรวาล ในเรกิ ชินปิเด็น (เรกิขั้นที่ 3)

感謝して
(Kansha shtay)
● มีความกตัญญู ●

เราสามารถขอบคุณธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่และทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราได้มากขึ้นเมื่อเราเข้าใจว่าจักรวาลทำให้เรามีชีวิตอยู่ แทนที่จะเข้าใจว่าเรามีชีวิตอยู่ด้วยความดึงดันของเราเอง
ความรู้สึกและพลังงานของความซาบซึ้งขอบคุณมาจากจิตสำนึกเบื้องสูงที่มนุษย์เรามีอยู่ เราจะสูญเสียเป้าประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ ถ้าเรามัวไปจมอยู่กับความเห็นแก่ตัว เอาแต่ได้และหลงลืมในความซาบซึ้งขอบคุณที่เราได้รับ
ปล่อยให้เราได้สั่นพ้องไปกับเรกิ แล้วเราจะขอบคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นไปโดยธรรมชาติ

業をはけめ
(Gyo o hageme)
● ทำในสิ่งที่ตั้งใจจะทำ ●

ประโยคนี้หมายรวมถึงทุกสิ่งที่เราทำในชีวิต ไม่ใช่แค่เพียงรื่องงานเท่านั้น
ความเข้าใจที่ถูกต้องของหลักสำคัญข้อนี้คือ เราควรทำทุก ๆ อย่างในชีวิตครอบครัว ชีวิตสังคม ให้สั่นพ้องไปกับเรกิ และมันจะนำพาเราไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งถึงแก่นแท้
เราเรียนรู้และเติบโตผ่านการทำงานของภารกิจของเรา และเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้สิ่งนั้น
แนวคิดว่า ครั้งหนึ่งในชีวิต ควรได้ฝึกและควรใช้ชีวิตในที่ห่างไกลจากเรื่องทางโลกนั้นอาจจะไม่เป็นความจริงเสมอไป เราควรเรียนรู้และฝึกฝนตัวของเราเองในโลกนี้ ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและในสังคมของเรา และวิธีฝึกของเรกิทำให้เห็นว่า เราสามารถทำมันได้

人に親切に
(Hito ni shinsetsu ni)
● มีเมตตากับผู้อื่น ●

เราทุกคนมีบทเรียนต่าง ๆ ที่ต้องเรียนรู้ในชีวิตของเรา
ทุกคนที่เราเกี่ยวข้องในชีวิตมักมาพร้อมกับการสนับสนุนซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือเราในการแก้ปัญหา เพื่อให้เราได้เรียนรู้ต่อไป
ทุกคนที่ปรากฎในชีวิตของคุณมีภารกิจของเขาและช่วยให้คุณได้เรียนรู้
แม้แต่คนที่ดูเป็นคนเข้าใจยาก ก็ยังให้ให้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ของคุณอย่างแน่นอน
ดังนั้น คุณควรปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างดีเช่นกัน

ในจักรวาลนี้ ไม่มีดวงจิตที่ดีหรือแย่
ทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียวกัน
ในอีกความหมายนึงคือ
หากคุณปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยดี ก็หมายถึงปฏิบัติต่อตัวเองดีเช่นเดียวกัน
“ทำกับคนอื่นเหมือนทำกับตัวเอง”
คุณจะบ่มเพาะความคิดนี้โดยธรรมชาติเมื่อคุณได้ฝึกเรกิอย่างต่อเนื่อง

朝夕合掌して心に念じ 口に唱へよ
● พนมมือ ทำจิตใจให้สงบ และภาวนา ●

หลังจากนั้น ก็จะเป็นการภาวนาหลักสำคัญ 5 ประการนี้ในทุกเช้า-เย็น
ด้วยการยกมือขึ้นในท่าพนมมือ ทำจิตใจให้สงบ เรียกเรกิและภาวนา หลักสำคัญดังนี้ค่ะ
“แค่เพียงวันนี้…มีสติอยู่กับปัจจุบัน
ปราศจากความโกรธ
ปราศจากความกังวล
มีความกตัญญู
ทำในสิ่งที่ตั้งใจจะทำ
มีเมตตากับผู้อื่น”
ภาวนาครั้งละ 3 รอบ (หรือตามที่ต้องการ)

心身改善
臼井靈氣療法
● สิ่งเหล่านี้คือการพัฒนาร่างกายและจิตใจตามแบบวิธีรักษา อูซุย เรกิ ●

*คำว่าเรียวโฮ (療法)ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าการบำบัดรักษา
ดังนั้น คำว่า อูซุย เรกิ เรียวโฮ ก็คือการบำบัดรักษาแบบอูซุย เรกิ ค่ะ

肇祖
臼井甕男
● ผู้ค้นพบเรกิ ●
● มิคาโอะ อูซุย ●

___________

เมื่อเข้าใจหลักสำคัญ 5 ประการนี้แล้ว ก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงเรียกสิ่งนี้ว่า

“เคล็ดลับดึงดูดความสุข และยาอายุวัฒนะที่รักษาโรคทั้งมวลได้”

เพราะแม้จะเป็นเรื่องการพัฒนาตัวเอง จิตไร้สำนึก และเรื่องพลังงานก็ตาม ทุกสิ่งล้วนมีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมด จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรมการใช้ชีวิต และพลังงาน เมื่อมีจิตที่คิดดี มีอารมณ์ดี ปลอดโปล่ง มีความเมตตา มีความกตัญญู ซาบซึ้งขอบคุณสิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอเป็นประจำ ก็ทำให้พลังงานของเรานั้นมีความโล่ง โปร่ง สบาย มีความสุขขึ้นมาเอง แค่เพียงไม่มีอารมณ์ลบ ไม่มีความโกรธ ไม่มีความเกลียด ไม่มีความแค้น ไม่อิจฉาริษยาใคร เพียงเท่านี้ก็ไม่มีสาเหตุให้คุณต้องมีความทุกข์ใจอะไรเลย ความรู้สึก จิตใจและอารมณ์ของคุณย่อมต้องเบาสบาย มีความสุขกว่าเดิมแน่นอนอยู่แล้ว

สุดท้ายแล้วเราก็ต่างต้องการพัฒนาตัวเอง พัฒนาจิตใจ พัฒนาอารมณ์ พัฒนาพลังงาน ก็ล้วนเพื่อให้ตัวเรามีความสุขขึ้น รวมทั้งต้องการให้คนรอบข้างมีความสุขเหมือนกัน ถ้าตัวเราเองมีความสุข คนรอบข้างก็สัมผัสได้ถึงความสุขของเรา สุดท้ายแล้วถ้าพลังงานเราเป็นบวกมาก ๆ ก็ดึงดูดให้คนรอบข้างมีความสุขไปด้วยกันกับเราด้วยเช่นเดียวกัน

เมื่อทุกคนมีความสุข ครอบครัวเรามีความสุข สังคมรอบ ๆ ตัวเราก็มีความสุขไปด้วย จริงไหมคะ?

ทุกคนสามารถดึงดูดความสุขได้ คุณเองก็ทำได้เช่นกันค่ะ 🙂

_________

☆ ใครสนใจเรกิญี่ปุ่นแท้ๆ แอนมีคลาส “เรกิโชเด็น (靈氣初傳)หรือเรกิ ขั้นที่ 1”
ในวันที่ 9-10 ก.ย. นี้ค่ะ

📢เรียนรู้เรกิญี่ปุ่นจากสายสืบทอดญี่ปุ่นดั้งเดิม และเทคนิคเรกิตะวันตกที่โด่งดังไปทั่วโลกด้วย
📢Reiki Certification จากสายสืบทอดญี่ปุ่น
📢Workshop ร่วมกัน 2 วันเต็ม ๆ เลยค่ะ
📢แอนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดจนมั่นใจว่าคุณสามารถสัมผัสพลังงานและนำเรกิไปใช้งานได้จริง ๆ
📢Follow up พลังงานต่อเนื่อง
📢สามารถปรึกษาได้ตลอด แม้จะจบคลาสไปแล้วก็ยังติดต่อได้อยู่นะคะ ^^

ข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์สอบถามได้ที่นี่
แล้วพบกันค่ะ

.
❤️ Soul Good Healing ❤️
อยากให้ทุกคนสัมผัสพลังงานที่มีอยู่จริง
และพัฒนาจิตวิญญาณไปร่วมกันค่ะ
#shoden
#โชเด็น
#reiki
#japanesereiki
#เรกิ
#เรกิญี่ปุ่น