จักระ 3 กลางท้อง (Solar Plexus Chakra)

Chakra3
จักระที่ 3 : Solar Plexus Chakra
ภาษาสันสกฤต : มณีปุระ ( Manipura)
ตำแหน่งของจักระ : กลางท้อง ระหว่างกลางหน้าอกและสะดือ
จักระที่ 3 นี้หลาย ๆ ที่จะเรียกตรงนี้ว่าเป็นเสมือนพระอาทิตย์ เป็นจุดศูนย์กลางของร่างกาย เป็นศูนย์กลางของบุคลิกภาพ เกี่ยวข้องกับความเป็นตัวตน  นอกไปจากนั้นจักระนี้ยังเกี่ยวข้องกับพลังส่วนบุคคลและการดึงดูดพลังแห่งเจตจํานง เรื่องเกี่ยวกับการแสดงออก พลังส่วนบุคคล และความคิดสร้างสรรค์ หากว่าจักระที่ 3 ทํางานได้ดีก็จะสามารถเป็นตัวกระจายพลังงาน ให้พลังงานได้มาก ทำให้สามารถปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์จำนวนมหาศาลและแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกไปได้ ทำให้เข้าสู่ “การนับถือตัวเอง” หากว่าจักระนี้ไม่สมดุล หรือมีพลังงานคั่งมากเกินไป อาจจะทำให้เป็นคนที่มั่นใจมากเกินไปจนกลายเป็นโอ้อวดตัวเองไปเลยค่ะ
     สิ่งที่ทะลายความเป็นตัวเองของจักระ 3 ก็คือ “ความละอายใจ” ค่ะ เพราะว่าสิ่งนี้จะทำลายความนับถือตัวเอง พลังความเป็นตัวตน ความสนุกสนานต่าง ๆ และสิ่งที่เราแสดงออกของตัวเอง

One thought on “จักระ 3 กลางท้อง (Solar Plexus Chakra)

  1. Pingback: จักระ (Chakra) คืออะไร การนั่งสมาธิ พัฒนาจิตวิญญาณ มีความสุข

Comments are closed.