จักระ6 ตาสาม (Third Eye Chakra)

chakra6-Ajna-chakra

🧠 จักระที่ 6 : Third Eye Chakra
ภาษาสันสกฤต : อาชญา ( Ajna)
ตำแหน่งของจักระ : กลางสมอง (ใกล้ต่อมใต้สมองและต่อมไพเนียล)

จักรที่ 6 เรามักเรียกกันว่าจักระตาสาม จักระตาสามส่วนใหญ่สำหรับผู้เริ่มต้นมักสัมผัสได้ว่าอยู่บริเวณกลางหว่างคิ้วค่ะ แต่ตัวจักระอยู่แกนกลางสมองใกล้ต่อมใต้สมองและต่อมไพเนียล

จักระนี้มักจะเกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณ การเห็นสิ่งต่าง ๆ ตามที่เป็นอยู่และความเข้าใจทางจิตวิญญาณ การเข้าใจตัวตนและการมองเห็นที่สูงขึ้น ซึ่งอาจเห็นแง่มุมทางจิตวิญญาณของสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆในมุมที่สูงขึ้นไป ทำให้จักระนี้มีความสำคัญกับการรพัฒนาจิตตวิญญาณเป็นอย่างมาก

คนส่วนใหญ่ที่ฝึกพลังงานหรือเข้าสู่การพัฒนาจิตวิญญาณมักมีความเข้าใจผิดและพยายามหาวิธีการเปิดใช้งานจักระตาสามในรูปแบบต่าง ๆ เพราะคิดว่าจักระตาสามจะทำให้สามาถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ หรือว่าตาทิพย์ได้ จึงพยายามให้ความสนใจที่จักระนี้มากเป็นพิเศษ จนในหลาย ๆ ครั้งพบว่าการพยายามไปโฟกัสกับตาสามมากๆมักจะกลายเป็นการเพ่งหรือการไปพยายามบังคับอยู่เพียงแค่ที่ตาสาม ส่งผลให้จักระทำงานได้ไม่สมดุลเกี่ยวเนื่องต่อพันไปจักระอื่นด้วยเช่นกัน

จักระตาสามมีความความสำคัญต่อการเห็นสิ่งต่าง ๆ และการเข้าใจก็จริงค่ะ แต่ว่าจักระอื่น ๆ ก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน ลองคิดตามง่าย ๆ ค่ะ หากจักระตาสามทำงานดีอยู่จักระเดียว มีพลังมาก ในขณะที่จักระคอ ยังอุดตัน มีบล็อกอยู่ การไหลของพลังงานจากจักระตาสามไปยังจักระอื่นก็ไหลไปไม่ได้ หรือแม้แต่พลังงานจากจักระหัวใจจะไหลขึ้นไปจักระด้านบนก็ไหลไปไม่สะดวกด้วยเช่นเดียวกัน

คนที่จักระตาสามทำงานได้อย่างดี สมดุล ก็จะทำให้สามารถเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้โดยง่าย แล้วก็ทำให้รู้ว่าแล้วควรต้องทำอะไร เพื่อให้เกิดผลแบบที่ต้องการ ทำให้สามารถคาดการณ์ สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามมาได้ เช่น เมื่อเรายืนอยู่บนตึกที่สูงกลางเมือง มองลงไปที่ถนน เราก็เห็นที่ด้านหน้าของถนน มีต้นไม้ล้มตรงสี่แยกกลางถนน และมีเจ้าหน้าที่กำลังขนย้ายต้นไม้ออกจากถนน ซึ่งเราสามารถคาดการณ์ได้ว่าเดี๋ยวอีกไม่เกิน 10 นาที รถจะต้องติดยาวเป็นกิโลแน่ ๆ ทำให้เราสามารถเลือกเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางหรือเลื่อนแผนเดินทางได้ ในขณะที่ผู้คนด้านล่างไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น จนกระทั่งเขาจะได้ผ่านสี่แยกที่ต้นไม้ล้มนั้น หรือเขากำลังติดอยู่บนถนนที่ไม่เห็นต้นไม้ล้มเลยเป็นต้น

หากจักระตาสามไม่สมดุล พลังงานอุดตัน หรือมีปัญหา ก็จะทำให้เข้าใจอะไรได้ยาก ไม่เข้าใจเหตุและผล ไม่ค่อยคิดอย่างเป็นระบบ เป็นต้น นอกไปจากนั้น หากจักระตาสามพลังงานคั่ง เกินสมดุลมากไป ก็อาจทำให้เป็นคนคิดมากเกิด มีเหตุผลมากเกิน และอาจส่งผลให้เกิดความเครียดได้ง่าย เป็นต้น

One thought on “จักระ6 ตาสาม (Third Eye Chakra)

  1. Pingback: จักระ (Chakra) คืออะไร การนั่งสมาธิ พัฒนาจิตวิญญาณ มีความสุข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *