จักระ 5 คอ (Throat Chakra)

จักระที่ 5 : Throat Chakra
ภาษาสันสกฤต : วิศุทธะ ( Vishuddha)
ตำแหน่งของจักระ : กลางลำคอ
จักระที่ 5 นี้เรามักเรียกกันว่าจักระคอค่ะ เนื่องจากตั้งอยู่ตรงกลางลำคอเลย ประมาณบริเวณต่อมไทรอยด์บริเวณคอส่วนล่าง ดังนั้นเมื่อจักระอยู่ตรงคอแล้วเนี่ยจักระนี้ก็เลยเกี่ยวข้องโดยตรงกับการแสดงออก การสื่อสาร และการพูด จักระนี้เป็นอีกจักระที่แสดงถึงความเป็นตัวของตัวเองเช่นกันค่ะ โดยเฉพาะการพูดในสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริง
ลองคิดดูนะคะ ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความมั่นใจ ไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง ต้องพูดในสิ่งที่ไม่อยากจะพูด หรือบางทีก็พูดอะไรออกไปไม่ได้ เวลาเราพูดหรือสื่อสารอะไรออกไป มันก็ดูประหม่า เก้ ๆ กัง ๆ ติด ๆ ขัด ๆ คนฟังหรือผู้รับสารก็ไม่สามารถรับสารในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
นอกไปจากนั้น จักระคอนี้เกี่ยวกับการการสร้างสรรค์ด้วยนะคะ เพราะเนื่องจากการจะแสดงออกในสิ่งที่สร้างสรรค์ได้นั้น จำเป็นที่จะต้องแสดงออกจากการเป็นตัวของตัวเอง แสดงในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะบอก จะพูด จะสื่อสารออกไป
โดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าจักระคอนี้ไม่สมดุล หรือมีบล็อก นอกจากว่าจะทำให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังรวมถึงการที่ไม่สามารถพูดในสิ่งที่ต้องการจะพูดได้ และมีความรู้สึกที่ไม่สามารถพูดสิ่งที่อยู่ภายในออกไปได้
แน่นอนว่าจักระ 5 นี้เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การพูด รวมทั้งการพูดความจริงด้วย ดังนั้น “การโกหก” เป็นสิ่งที่ทำลายล้างการสื่อสารหรือการพูดความจริงอย่างสิ้นเชิง การโกหกบิดเบือนข้อมูลที่แท้จริง ทำลายความสัมพันธ์ทั้งผู้อื่นรวมทั้งตัวเองด้วยค่ะ

One thought on “จักระ 5 คอ (Throat Chakra)

  1. Pingback: จักระ (Chakra) คืออะไร การนั่งสมาธิ พัฒนาจิตวิญญาณ มีความสุข

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *