จักระ6 ตาสาม (Third Eye Chakra)

chakra6-Ajna-chakra

จักระที่ 6 : Third Eye Chakra
ภาษาสันสกฤต : อาชญา ( Ajna)
ตำแหน่งของจักระ : กลางสมอง (ใกล้ต่อมใต้สมองและต่อมไพเนียล)
เรามักเรียกกันว่าจักระตาสาม มีความสำคัญในการมองเห็น

จักระ 7 : Crown Chakra

chakra7-Sahasrara-chakra

จักระที่ 7 : Crown Chakra
ภาษาสันสกฤต : สหัสราระ ( Sahasrara)
ตำแหน่งของจักระ : กลางกระหม่อม (ศีรษะด้านบน)
จักระที่ 7 นี้เป็นจักระที่อยู่บนสุดของร่างกายเรา เป็นจักระที่สำคัญมากในการพัฒนาจิตวิญญาณและการรับพลังจากเบื้องบน